top of page

English translation is awaited

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama (aydınlatma metninin  devamında “işletmemiz” şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir) olarak; başta 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uygun olarak  kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği tesis etmek en önemli önceliklerimiz arasında yer  almaktadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine  getirmek amacıyla; www.gloriousgorillas.com internet sitesi vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz  hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

Kişisel Veri”, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına  gelmektedir. İşletmemiz tarafından; 

İşlenen Kişisel Verileriniz, 

İşlenme Amaçları & Toplanma Yöntemleri, 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri, 

Aktarılabileceği Alıcı Grupları, 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz, 

Söz Konusu Kişisel Verilere İlişkin Mevzuat ve İçtihatlar Çerçevesinde Haklarınız  hakkında detaylı açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

I - İşletmemiz Tarafından Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte Olduğuna Yönelik Açıklama;

          İşletmemizin internet sitesinde yer alan üyelik koşullarını kabul ederek sisteme giriş yapan ve işletmemizin sunduğu hizmet yahut ürünleri satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama olarak internet sitemize (www.gloriousgorillas.com) üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir; 

•    Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Cinsiyetiniz

 

•    İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, Teslimat adresiniz, E-Posta adresiniz,

 

•    Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz,

 

•    İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, Şifre ve parola bilgileri, Çerez bilgileriniz

 

•    Satış Kayıt Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez bilgileriniz

 

•    Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

 

•    Destek Kayıt Bilgileriniz: Bilgi almak yahut sözleşmesel ilişki çerçevesinde destek hattımızla yapacağınız görüşme halinde mevzuata uygun kayıt alınmışsa ilgili ses kaydıdınız. İzah edildiği üzere bu bilgileriniz işlenmekte olup; aydınlatma metninin devamında da aynı tasniflendirme çerçevesinde ilgili bilgiler ifade edilecektir

II - Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Toplama Yöntemlerinin Neler Olduğuna Yönelik Açıklama;

      Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

 

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     TTK faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

-     İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-     Ticari işletmemizin sunduğu hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

-     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-     İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

-     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında internet sitemiz üzerinden üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

-     Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-     Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

      İşlem Güvenliği Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Ticari İşletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

      Hukuki İşlem Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Ticari İşletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

      Destek Kayıt Bilgileriniz; Bilgi almak yahut sözleşmesel ilişki çerçevesinde destek hattımızla yapacağınız görüşme halinde kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-     Ticari işletmemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

-     İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

-     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

III - Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebeblerine Yönelik Açıklama;

         Aydınlatma metninin ilk bölümünde işleneceği ifade edilen kişisel verilerinizi, aydınlatma metninin ikinci bölümünde açıklanan amaçlar çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu'nun 5. (kişisel verilerin işlenme şartları), 8. (kişisel verilerin aktarılması) ve 9. (kişisel verlerin yurt dışına aktarılması) maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir;

❖6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ticari işletmemizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; ticari işletmemizin operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ticari işletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

❖Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

❖Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ticari işletmemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

❖Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

IV - Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Sebeplerle Aktarıyoruz Açıklama;

               Ticari işletmemiz, kişisel verilerinizi kullanma ve bilme gerekliliklerine uygun olarak işlemeye özen gösterir. Bu çerçevede, gerekli veri minimizasyonu ve teknik idari güvenlik tedbirleri alınarak işlemeye çalışılır. İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve dijital altyapıların işletilmesi gibi nedenlerle, işlediğimiz kişisel veriler belirli amaçlar için üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, sözleşmelerimiz ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla, muhtelif iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla çalışmak durumunda kalınabilmektedir.

 

               Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 

๏    Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

๏    Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama’dan aldığınız ürünün lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle

๏    Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

 

๏    Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

 

๏    Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

      kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesindeki hükümlere uygun olarak paylaşıyoruz.

      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

•    Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle,

      kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesindeki hükümlere uygun olarak paylaşıyoruz.

V - Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama Olarak Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruduğumuza Yönelik Açıklama;

               Sözleşmesel ilişki çerçevesinde yahut mevzuattaki emredici hükümler çerçevesinde Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ile paylaşılan kişisel veriler; işletmemizin gözetimi ve kontrolü altındadır. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda 6698 sayılı kanunun üçüncü maddesinde tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

 

               ✔️   Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

               ✔️   Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için                             aksiyonlar alınmaktadır.

               ✔️   Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma                              testleri yaptırılmaktadır.

               ✔️   Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

VI - Kişisel Verilerin Korunmasına Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Haklarınız

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 

✓  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

✓  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VII - HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ” kapsamında belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle "https:// www.gloriousgorillas.com/contact" adresinden bizlerle ulaşabilirsiniz.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Turkish

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama (aydınlatma metninin  devamında “işletmemiz” şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir) olarak; başta 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uygun olarak  kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği tesis etmek en önemli önceliklerimiz arasında yer  almaktadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine  getirmek amacıyla; www.gloriousgorillas.com internet sitesi vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz  hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

Kişisel Veri”, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına  gelmektedir. İşletmemiz tarafından; 

İşlenen Kişisel Verileriniz, 

İşlenme Amaçları & Toplanma Yöntemleri, 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri, 

Aktarılabileceği Alıcı Grupları, 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz, 

Söz Konusu Kişisel Verilere İlişkin Mevzuat ve İçtihatlar Çerçevesinde Haklarınız  hakkında detaylı açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

I - İşletmemiz Tarafından Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte Olduğuna Yönelik Açıklama;

          İşletmemizin internet sitesinde yer alan üyelik koşullarını kabul ederek sisteme giriş yapan ve işletmemizin sunduğu hizmet yahut ürünleri satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama olarak internet sitemize (www.gloriousgorillas.com) üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir; 

•    Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Cinsiyetiniz

 

•    İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, Teslimat adresiniz, E-Posta adresiniz,

 

•    Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz,

 

•    İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, Şifre ve parola bilgileri, Çerez bilgileriniz

 

•    Satış Kayıt Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez bilgileriniz

 

•    Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

 

•    Destek Kayıt Bilgileriniz: Bilgi almak yahut sözleşmesel ilişki çerçevesinde destek hattımızla yapacağınız görüşme halinde mevzuata uygun kayıt alınmışsa ilgili ses kaydıdınız. İzah edildiği üzere bu bilgileriniz işlenmekte olup; aydınlatma metninin devamında da aynı tasniflendirme çerçevesinde ilgili bilgiler ifade edilecektir

II - Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Toplama Yöntemlerinin Neler Olduğuna Yönelik Açıklama;

      Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

 

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     TTK faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

-     İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-     Ticari işletmemizin sunduğu hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

-     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-     İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

-     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında internet sitemiz üzerinden üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

-     Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-     Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

      İşlem Güvenliği Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Ticari İşletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

      Hukuki İşlem Bilgileriniz; Sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde bizzat üyelerimizden, internet sitesine bağlanmanızdan ötürü elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     Ticari İşletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmemize ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

      Destek Kayıt Bilgileriniz; Bilgi almak yahut sözleşmesel ilişki çerçevesinde destek hattımızla yapacağınız görüşme halinde kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir;

-     Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

-     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-     Ticari işletmemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

-     İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

-     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

-     Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

-     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

-     Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  

-     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

III - Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebeblerine Yönelik Açıklama;

         Aydınlatma metninin ilk bölümünde işleneceği ifade edilen kişisel verilerinizi, aydınlatma metninin ikinci bölümünde açıklanan amaçlar çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu'nun 5. (kişisel verilerin işlenme şartları), 8. (kişisel verilerin aktarılması) ve 9. (kişisel verlerin yurt dışına aktarılması) maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir;

❖6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ticari işletmemizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; ticari işletmemizin operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ticari işletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

❖Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

❖Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ticari işletmemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

❖Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

IV - Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Sebeplerle Aktarıyoruz Açıklama;

               Ticari işletmemiz, kişisel verilerinizi kullanma ve bilme gerekliliklerine uygun olarak işlemeye özen gösterir. Bu çerçevede, gerekli veri minimizasyonu ve teknik idari güvenlik tedbirleri alınarak işlemeye çalışılır. İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve dijital altyapıların işletilmesi gibi nedenlerle, işlediğimiz kişisel veriler belirli amaçlar için üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, sözleşmelerimiz ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla, muhtelif iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla çalışmak durumunda kalınabilmektedir.

 

               Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 

๏    Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

๏    Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama’dan aldığınız ürünün lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle

๏    Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

 

๏    Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

 

๏    Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

      kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesindeki hükümlere uygun olarak paylaşıyoruz.

      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

•    Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle,

      kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesindeki hükümlere uygun olarak paylaşıyoruz.

V - Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama Olarak Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruduğumuza Yönelik Açıklama;

               Sözleşmesel ilişki çerçevesinde yahut mevzuattaki emredici hükümler çerçevesinde Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ile paylaşılan kişisel veriler; işletmemizin gözetimi ve kontrolü altındadır. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda 6698 sayılı kanunun üçüncü maddesinde tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

 

               ✔️   Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

               ✔️   Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için                             aksiyonlar alınmaktadır.

               ✔️   Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma                              testleri yaptırılmaktadır.

               ✔️   Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

VI - Kişisel Verilerin Korunmasına Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Haklarınız

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 

✓  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

✓  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VII - HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ” kapsamında belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle "https:// www.gloriousgorillas.com/contact" adresinden bizlerle ulaşabilirsiniz.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

bottom of page