top of page

English translation is awaited

KULLANIM KOŞULLARI

             Lütfen sitemizi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Zira TİCARİ İŞLETMEMİZİN SİTESİNİ KULLANAN VE ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ VARSAYILMAKTADIR:

             Sitemiz (www.gloriousgorillas.com) ve içerikleri, Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ticari işletmesinin mülkiyetindedir ve işletilmektedir. Site üzerinde sunulan tüm hizmetleri kullanarak, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız. Bu beyanınızla birlikte, sitedeki hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki şartlara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız: Bu sözleşmeyi okumuş, anlamış ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

             İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. BU SÖZLEŞMENİN VARLIĞI TİCARİ İŞLETMEMİZLE ÜYELER ARASINDA OLUŞTURULACAK DİĞER SÖZLEŞMELERE HALEL GETİRMEZ YAHUT ÖZEL HÜKÜM TAŞIMAZ.

 MADDE 1 - SORUMLULUKLAR

1.1 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, , üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4 ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. AKSİ HALDE OLUŞACAK ZARARDAN TAMAMEN KENDİSİ SORUMLUDUR ve bu durumda Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmensini kendi adına işleten Ebubekir Kuru ve yetkilendireceği vekilleri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 ÜYE, Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 MADDE 2 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi TESCİLLİ veya TESCİLSİZ tüm fikri mülkiyet hakları Glorious Gorillas IT Destek,Danışmanlık ve Pazarlama’nı kendi adına işleten Ebubekir Kuru’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 MADDE 3 - GİZLİ BİLGİ

3.1. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, kullanıcıların site üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri gizli tutmayı taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler, kullanıcı adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik tüm diğer bilgileri içerir ve kısaca "Gizli Bilgiler" olarak adlandırılır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır..

3.2 Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmesinin sahibi olan Ebubekir Kuru’nun kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 MADDE 4 - GARANTİ VERMEME

4.1 İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 MADDE 5 - KAYIT VE GÜVENLİK

5.1 Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. AKSİ HALDE BU SÖZLEŞME İHLAL EDİLMİŞ SAYILACAK ve sözleşmenin ihlalinden ötürü Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama OLARAK BU DURUMDAN DOĞACAK TÜM HAKLARIMIZ SAKLIDIR. Ayrıca bu durumda üyenin bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP

6.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır

 MADDE 7 - SÖZLEŞMELERİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

7.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 MADDE 8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

8.1 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP ETMEK ÜYENİN SORUMLULUĞUNDADIR. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 MADDE 9 - TEBLİGAT

9.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen E-Posta adresi ve üyenin kayıt formunda belirttiği E-Posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 MADDE 10 - DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 MADDE 12 - TARAFLAR

12.1 İş bu sözleşmenin taraflarını Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ticari işletmesini kendi adına işleten EBUBEKİR KURU ile sözleşmeyi onaylayan üye oluşturmaktadır.

Turkish

KULLANIM KOŞULLARI

             Lütfen sitemizi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Zira TİCARİ İŞLETMEMİZİN SİTESİNİ KULLANAN VE ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ VARSAYILMAKTADIR:

             Sitemiz (www.gloriousgorillas.com) ve içerikleri, Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ticari işletmesinin mülkiyetindedir ve işletilmektedir. Site üzerinde sunulan tüm hizmetleri kullanarak, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız. Bu beyanınızla birlikte, sitedeki hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki şartlara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız: Bu sözleşmeyi okumuş, anlamış ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

             İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. BU SÖZLEŞMENİN VARLIĞI TİCARİ İŞLETMEMİZLE ÜYELER ARASINDA OLUŞTURULACAK DİĞER SÖZLEŞMELERE HALEL GETİRMEZ YAHUT ÖZEL HÜKÜM TAŞIMAZ.

 MADDE 1 - SORUMLULUKLAR

1.1 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, , üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4 ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. AKSİ HALDE OLUŞACAK ZARARDAN TAMAMEN KENDİSİ SORUMLUDUR ve bu durumda Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmensini kendi adına işleten Ebubekir Kuru ve yetkilendireceği vekilleri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 ÜYE, Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 MADDE 2 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi TESCİLLİ veya TESCİLSİZ tüm fikri mülkiyet hakları Glorious Gorillas IT Destek,Danışmanlık ve Pazarlama’nı kendi adına işleten Ebubekir Kuru’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 MADDE 3 - GİZLİ BİLGİ

3.1. Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, kullanıcıların site üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri gizli tutmayı taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler, kullanıcı adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik tüm diğer bilgileri içerir ve kısaca "Gizli Bilgiler" olarak adlandırılır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır..

3.2 Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama işletmesinin sahibi olan Ebubekir Kuru’nun kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 MADDE 4 - GARANTİ VERMEME

4.1 İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 MADDE 5 - KAYIT VE GÜVENLİK

5.1 Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. AKSİ HALDE BU SÖZLEŞME İHLAL EDİLMİŞ SAYILACAK ve sözleşmenin ihlalinden ötürü Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama OLARAK BU DURUMDAN DOĞACAK TÜM HAKLARIMIZ SAKLIDIR. Ayrıca bu durumda üyenin bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP

6.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır

 MADDE 7 - SÖZLEŞMELERİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

7.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 MADDE 8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

8.1 Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP ETMEK ÜYENİN SORUMLULUĞUNDADIR. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 MADDE 9 - TEBLİGAT

9.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen E-Posta adresi ve üyenin kayıt formunda belirttiği E-Posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 MADDE 10 - DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 MADDE 12 - TARAFLAR

12.1 İş bu sözleşmenin taraflarını Glorious Gorillas IT Destek, Danışmanlık ve Pazarlama ticari işletmesini kendi adına işleten EBUBEKİR KURU ile sözleşmeyi onaylayan üye oluşturmaktadır.

bottom of page